مسعود بختیاری*استاد بهمن علاءالدين*

تش منه كار غم اوفتا نيله كه جا بگريم...

مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی "ویر" روز دوشنبه 6 آبان 1392 در حوزه هنری برگزار می شود.


"ویر" (در زبان بختیاری به معنای "یاد")، آخرین اثر زنده یاد بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) است كه قبل از فوت خود قطعات این آلبوم را آهنگسازی و خوانده بود و بعد از فوت وی "ارژنگ سیفی زاده" این آلبوم را با صدای استاد بختیاری منتشر كرده است...

 

ادامه مطلب در وبلاگ بهمن علاءالدین


برچسب‌ها: آلبوم ویر, بهمن علاءالدین
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392ساعت 14:3 توسط مژده عزیزی پناه|

بنه ئی روزگارِ ، چطو دَنگ ایدراره

بنه چه دَنگ فنگی دراورده دواره

 

 

شو و رو بارمونــــه ، به دینه کارمونِه

چُنو بیگارمونِه که کس سر نی دِراره

 

 

گرفگــارُم به نیــــرنگ زمونه 

ندیدُم دَنگی چی دَنگ زمونه

 

 

ایبینُم هم زِنُو بی ساز ایبازه

نیوفتـا کس مِنه چنگِ زمونه

 

 

زمونـــه کِرده چینـــو بــــی قرارُم

زِ هِشت اِز کار خوم هم دی ندارُم

 

 

دیه جون به سر اُویمه زِ کارس

بنه چــندی گـره وَنــــدِ به کارُم 

                                                       بنه چندی دوارته گره وَندِ به کارُم  

                                                       بنه چندی دوارته گره وَندِ به کارُم

 

 

خووی دیه رَوا نی ، کسی دیی آشنـا نی

برُم از کی بپرسُم ، پَه سیچه دیی بفا نی

 

 

بسی که دل گرونُم ، چه وُبیده ندونُم

بِلا کِردُمه رَهنَه ، کسی نیده نشـونُم

 

 

تـــو یـــارَنبـــازی دنیــانه بنیر

تیارت بازی و ئی حرفانه بنیر

 

 

کسی گوشس بدهکار کسی نی

به ئـــی دوره تو ئی کــــارانه بنیر

 

 

کلُــو وبیدنُــم دی اُن نِهنگِـه

بسی که ئی زمونه نافِرنگه

 

 

زِ دستس مُ چه تَحلی ها کشیمِه

امـــا زیــــر ســرِ او دِنگــه دِنگــه  

                                                      اما زیر سرِ او بنه چه دِنگه دِنگه  

                                                      اما زیر سرِ او بنه چه دِنگه دِنگه

 

برگرفته از آلبوم "بهیگ"


۱- دنگ: ادا      ۲ـ دنگ و فنگ: ادا اطوار     ۳ـ گرفگار: گرفتار     ۴ـ زهشت: آسایش     ۵ـ بلا: گم

۶ـ یارنبازی: حیله  گری       ۷ـ تیارت: تئاتر     ۸ـ گلو: دیوانه      ۹ـ نا فرنگ: شیطان ، نافرمان

۱۰ـ تحلی: تلخی        ۱۱ـ نهنگه: نزدیک

 

 


برچسب‌ها: بهیگ, دنگ و فنگ
نوشته شده در جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 22:30 توسط مژده عزیزی پناه|

بِوین حالا دست به یَک دادِن جون سی یَک دادِن چندی آسونه

بِوین حالا وختـــی با یَک بویــم رُندن دِشمن چــــندی آسونه

.........

دیه شُو تاریک سی دیدن صُو تی به ره مَنشین ئی بَرت خو

ولا ئی تری دی نگـو نَتَرم خـــوت وُری بِدرَو بیو چی اَفتـــو

 

بیو که وا با یَک یه عهدی بوندیم

حالا که مُنو تو چی خینِ یَکیم

 

نوا بنشینیم مُ که ئی ورستُم

حالا که مُنو تو ستین یَکیم

 

دیه شو تاریک سی دیدن صُو

تی به ره مَنشین ئی بَرت خَو

 

ولا ئی تری دی نگو نَترم

خوت وُری بِدرَو بیو چی اَفتو

 

تو چی اَفتو خوت وُری بِدرو

چی چشمه وا بوی نه چی گورو

 

دیه شو تاریک سی دیدن صُو

تی به ره مَنِشین ئی بَرت خَو

 

ولا ئی تری دی نگو نَترم

خوت وری بدَرو بیو چی اَفتو

 

 برگرفته از آلبوم "برافتو"
 
شاعر : بهمن علاءالدین

۱-ئی تری: می توانی          ۲-اَفتو: آفتاب           ۳- بِدرو : بیرون بیا    

۴- گورو : گوراب ، آب مانده


برچسب‌ها: برافتو, بهمن علاءالدین
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم فروردین 1392ساعت 2:36 توسط مژده عزیزی پناه|

زاد مهر میراث دار موسیقی محلی بختیاری " استاد مسعود بختیاری " گرامی باد...

گرمســـیر گرمه گرمه وُلا و بــــاد گرم اییاره

کاشکی که زیتَر مال بار کُنه بریم ایلاق دُواره

 

گرمسیر گرمه بیوین بار کُنیم گویَل بریم سی سر حد

بزنیم یه وارنــــو بِهلیم ئی کهنــــه واره

 

کُه زردِنه بگوین بگوین کردیمه گردواری

تی به ره بو تا مالا بیـــــان ز آســـماری

 

کُه زردِنه بگوین بگوین مندیــــرمون بو

گردواری کِردیمه پاک وا با مه نو

 

کُه زردِنه بگوین بگوین کوگِس بخونه

سر چارده نومه خـدا دی مال کنونه

 

کاشکـــی یه سال مالا وَنِن پا چشمه ساری

هر کسی بره صُب تا پَسین و دینه کاری

 

کاشکـــــی یه سال مـــالا وَنِن وار برافتــــــو

هر کسی بره و دینه کاری هر صُب تا سر شُو

 

شُــــو یه تشه تُنگی بزنیم ز هیمه کلخُنــــگ

میشکاله بگوین بگوین مَنشینه بی دُنگ

 

شُو یه تشه تُنگی بزنیم ز هیمه بایُم

میشکاله بگوین بگوین هُف کنه قایُم

 

بیـــــون یه تشه تُنــــگی بزنیـــم دورس بوازیـــم

میشکال آی هُف کن و ساز همه مندیر سازیم

 

برگرفته از آلبوم "بهیگ"

۱-دواره : دوباره        ۲-سر حد : مرزهای ایلیات و عشایر در ییلاق و قشلاق
۳ـآسماری : نام کوهی در منطقه ی گل گیر بختیاری     ۴-وارنو : منزلگاه نو
۵-دینه کاری : دنبال کاری     ۶-تش تنگ : آتش مشتعل      ۷-هیمه : هیزم
۸-بی دنگ : ساکت ، بی صدا      ۹-بایم : بادام       ۱۰-قایم : محکم ، بلند

برچسب‌ها: بهمن علاءالدین, مسعود بختیاری, بهیگ
نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 20:23 توسط مژده عزیزی پناه|

 

گُدی بی که روز عید ایام

اینی پــــاتِ به مِنه تیـــــام

خــــــــدا دونه ریت گــلِ نـــــارِ

گوش و گوشواره مَــــه و آستــــاره

ز داغ تو دل پُرِ دردِ تو دلت بَردِه رنگ مو زرده

 

تی یَــــل تو رنگ طـــــاقِ آسمونه

پَلل تو چی کمنـــــــدِ عـــــاشقونه

کوگ کُهسار رهدن از تو یاد گِرهده

بلبل باغ سی تو هر دَم بیت ایخونه

 

بهار اوی گل به بار اِوی

زِ ویرم قول و قــــــــرار اِوی

خــــــــدا دونه سی تو دل تنگه

مو دلُــــــم شیشه تو دلت سنگه

تَنـــــــت مرمر بُرگلِــــــت خنجـــــــر

پَللــــــــت ایگــــــــوی بنــــــدِ شُوو رنگه

 

بید مجنــــون سر اینه به دومَن تو

پـــــازن کُه مـــاتِ ز رَه رَهـــدن تو

لاله حیرون گل پریشون تا که بینن

گردن قــــو کی ایبـو چی گردن تو

 

برگرفته از اثر " دُدر لچک ریالی "


برچسب‌ها: ددر لچک ریالی
نوشته شده در یکشنبه دوازدهم شهریور 1391ساعت 1:22 توسط مژده عزیزی پناه|

قابل توجه همتباران لُر درسراسر جهان به جهت قدردانی و تجلیل ازمشاهیر فرهنگی،هنری،ورزشی،علمی و دفاع مقدس لردرطول حیات پربرکتشان ومعرفی الگوهای مناسب وشخصیت های الهام بخش به جامعه درصددبرگزاری همایشی تحت عنوان تجلیل ازچهره های ماندگارلرهستیم ازهمه هموطنان وهمتباران عزیزی که به هرطریقی می توانند مارا درانجام این مهم یاری نمایندازجمله معرفی چهره های برتردرقیدحیات.مشارکت درانجام همایش،راهنمایی درچگونگی برگزاری همایش،حمایت مالی،مکان وزمان همایش و...ازطریق سایت زاگ لُرwww.zaglor.ir قسمت تماس با ما هماهنگی نمایند. محورمعرفی چهره های ماندگارلُر درزمینه:فرهنگی،هنری،ورزشی،علمی و دفاع مقدس که دارای اثروخدمت شایان وقابل توجهی درکشورعزیزمان ویا جهان شده اند.
ازهمه صاحب نظران وعلاقه مندان دعوت می شودفرهیختگان لرموردنظرشان رادرزمینه های فوق تا پایان آذرماه سال۹۱به همراه بیوگرافی،سوابق واثرمهم ملی یا جهانی به همراه یک قطعه عکس ایمیل یا تلفن و... رابه ایمیلzag_lor@yahoo.com ارسال نمایندتا بابررسی سوابق توسط هیاتی از اساتید وبزرگان وصاحبنظران، برترین چهرهای لردرزمینه های گوناگون معرفی گردد.سایت زاگ لر http://zaglor.ir

نوشته شده در شنبه بیست و یکم مرداد 1391ساعت 16:55 توسط مژده عزیزی پناه|

 

چه غریبانه به صدایت گوش سپرده ام و چه رها با آوای "کن کن مالا " ایل را نظاره گر نشسته ام که

همه را پشت سر میگذارد و جاوارگه هایی پر از دلتنگی را نیز...

دلم تنگ است ، دلم برای هر چیز برخواسته از اصالتم تنگ است...

و چه بخت یارانه دلم بختیاری را میخواهد تا که " بیداد بخونه ، بکنه خار ز دلم ، گل بجاس

بنشونه..."

 

نوشته شده در پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 14:51 توسط مژده عزیزی پناه|

 

غم شیرین (برگرفته از آلبوم گلهای کاغذی)

آهنگساز : استاد بهمن علاءالدین

تنظیم آهنگ : منصور قناد پور

سال اجرا : ۱۳۵۲

در این دنیــا هر که را دیدم درون سینه غمی دارد

در این میان با غم عشقت دل من هم عالمی دارد

 

خداوندا جاودان تر کن برای دل این غم شیرین

دلی که شد آشنا با غم نمی یابد تا ابد تسکین

 

چون به گوش جان بشنوی نوای دلم

میبــــری ناگه از همـه صفــــای دلم

 

ندارم من اختیار دل گشته ام تنها غمگسار دل

آه از غـم بیشـــمار دل وای بر من و روزگار دل

 


برچسب‌ها: گلهای کاغذی, بهمن علاءالدین
نوشته شده در دوشنبه یکم خرداد 1391ساعت 15:41 توسط مژده عزیزی پناه|

با سلام و عرض تبریک سال نو...

هستیم تا به مناسبت پـــــنج ساله شدن وبلاگ تشـــکر مجددی داشته باشیم از همراهان

 همیشگی مان.

از همه ی دوستان و هم تباران گرامی که همواره لطف خود را از این وبلاگ دریغ نمی کنند

 کمال تشکر را دارم.

امیدوارم تا زمانی که من و وبلاگم هستیم ۱۱فروردین ها را با شما باشیم.

 

                                                                                                        سپاس

                                                                                                 مژده عزیزی پناه

نوشته شده در پنجشنبه دهم فروردین 1391ساعت 16:53 توسط مژده عزیزی پناه|


آخرين مطالب
» 6 آبان... رونمایی از ویر آ بهمن
» دنگ و فنگ...
» چی چشمه...
» وارنو... "بمناسبت زاد روز استاد مسعود بختیاری"
» گُدی بی که روز عید ایام
» فراخوان...
» نامده هرگز فرود از بام خویش...در فرازی شاهد اعدام خویش
» در این دنیــا هر که را دیدم ...
» پنج ساله شد...
» بهارتون مُوارک...
Design By : Pars Skin